top of page

Bjælkeklo

  • Alsidig anvendelse som træk- og løfteklemme eller som rigningspunkt.

  • Let at bruge og bredt spændeområde.

  • Individuelt justerbar ved at dreje gevindbolten.

  • Leveres med testcertifikat, CE-overensstemmelseserklæring og betjeningsvejledning.

Beam Clamp

  • Versatile application as pulling- and lifting clamp or as a rigging point.

  • Easy to use and wide clamping area.

  • Individually adjustable by turning threaded bolt.

  • Supplied with test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.

Bjørneklo_edited.png
bottom of page